Antwerpen informatie, toerisme, wie-is-wie, weetjes, …

Inleiding

Inleiding

Welkom op onze nieuwe site met lokale informatie.
We zijn nog in de opstart, maar we hopen mee te helpen aan de lokale informatie, lokaal winkelen, vakantie in eigen land, trots in eigen streek. Alle hulp is welkom.
Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen. Het is de hoofdstad van de provincie Antwerpen. Antwerpen telt circa 526.000 inwoners en is daarmee qua inwonertal zelfs de grootste gemeente van België. Naar oppervlakte is het de op twee na grootste gemeente, na Doornik en Couvin. De stad ligt grotendeels op de rechteroever van de Schelde en heeft een uitgestrekt havengebied met internationaal vrachtvervoer. Het is na Rotterdam de grootste haven van Europa. Van groot economisch belang is de petrochemische bedrijvigheid bij Antwerpen. De stad is ook een wereldcentrum voor diamanthandel. De inwoners van Antwerpen worden soms Sinjoren genoemd, naar het Spaanse woord señor. De stad zelf wordt door sommige van haar inwoners afgekort 't Stad en soms de koekenstad genoemd, dit laatste eerst wegens de peperkoeken in de zestiende eeuw en later vanwege de vele koekenfabrieken in Antwerpen. De Beukelaer en Parein waren daarvan de bekendste.

Antwerpen Trivia

Antwerpen Trivia

Het toponiem Antwerpen verwijst waarschijnlijk een Oudfrankische aanduiding voor "bij de aangeworpen gronden". In Vlaanderen kent men vanaf de 12e eeuw het woord werplant, 'aangeslibt land buitendijks, kwelder, schor'. In de Vita Eligii uit het begin van 7e eeuw staan de woorden Andoouerpenses en Andouerpis als aanduiding voor Antwerpen. Daarnaast vermeldt een Merovingische munt de naam Anderpus, mogelijk een verbastering van Antwerpen.
Volgens de volkslegende verwijst het naar Silvius Brabo, die een grote hand wegwerpt. Een sage uit de 15e eeuw vertelt dat in het land van de Schelde omstreeks het begin van onze tijdrekening een reus, Druon Antigoon, heerste, die van elke schipper een zware tol eiste om over de Schelde te mogen varen. Wanneer een schipper weigerde te betalen werd hem de hand afgehakt. Een Romeinse krijger, Silvius Brabo, bevocht, overwon en doodde de reus, hakte op zijn beurt diens hand af en wierp hem in de Schelde. Het bevrijde volk noemde de stad Antwerpen, van 'hand werpen'. De legende over de reus ontstond mogelijk na de vondst van onverklaarbaar grote beenderen, die later walvisbotten bleken te zijn.

Lokaal Coronaproof

adverteer online, lokaal en corona safe

Postcode en deelgemeenten

postcodes 2000 (binnen de leien), 2018 (buiten leien, zuid van Carnotstraat), 2060 (noord van Carnotstraat), 2020 (Kiel), 2040 (haven). Voor Linker Oever en de districten verwijzen we naar aparte websites.

info

Link suggestie/opmerking/toevoeging: klik hier: i-Antwerpen

welkom

Laten we samen de corona miserie oplossen !

Info en adverteren kan met een eenvoudige mail !

actieve inwoner ?

  • actieve inwoner ?
    we hopen op enkele actieve wakkere inwoners om mee te werken
  • contacteer ons
    contacteer ons

TAGS

info belgium buurtinformatie lokale middenstand

Powered by vind